Miesięczne archiwum: lipiec, 2022

“Byle do wiosny …”

Jednym z byłych więźniów KL Auschwitz, którzy po wojnie jako pierwsi pracowali i tworzyli Muzeum Auschwitz-Birkenau był Bronisław Biernacki, pochodzący z powiatu garwolińskiego, którego miałem możność poznać osobiście i wiele razy z nim rozmawiałem. Opowiadał mi kiedyś, że w obozie nigdy nie załamywał się i często powtarzał sobie, że trzeba wytrwać – “byle do wiosny”, …

Wspomnienia pisane w cieniu krematorium

Walenty Perec, były więzień KL Auschwitz,  pozostawił po sobie pamiętniki, zatytułowane „Milioner bez portek. Wspomnienia”, które zostały opublikowane w 2017 r. Cenną wartość poznawczą mają spostrzeżenia autora i refleksje z okresu działalności konspiracyjnej oraz pobytu w niemieckich więzieniach i obozach. Autor mieszkał w bloku poza drutami obozowymi, gdzie kiedyś mieściła się administracja SS, położonym w …

Pierwszy numer “Kuriera Historycznego Oświęcim”

Ukazał się pierwszy numer “Kuriera Historycznego Oświęcim” czerwiec 2022 r. Przedstawione są w nim nieznane fakty dotyczące samochodów Oświęcim – Praga. Z tego numeru dowiedzieć się także można o żydowskim sporcie w przedwojennym Oświęcimiu  i lokalnych muzeach w Grodzie nad Sołą. Uczczona została również 80. rocznica przywiezienia pierwszych Polaków do KL Auschwitz 14 czerwca 1940 …

Już w obozie więźniowie mówili …

O powstawaniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, siedemdziesiąt pięć lat temu, tworzeniu pierwszej wystawy głównej i funkcjonowaniu tego Miejsca Pamięci rozmawiał Przemysław Bibik ze zmarłym dziesięć lat temu Kazimierzem Smoleniem, byłym więźniem obozów Auschwitz i Mauthausen oraz długoletnim dyrektorem Muzeum oświęcimskiego w latach 1955-1990. Bez Jego wieloletniego wysiłku, Muzeum Auschwitz-Birkenau nie miałoby takiego kształtu jak …

Miłość w piekle Auschwitz

Niezwykle dramatyczną historię Mali Zimetbaum i Edka Galińskiego przedstawia nieopublikowana dotychczas książka Adama Cyry i Ireneusza Wawrzaszka “Tragiczna miłość w KL Auschwitz”, której fragment w streszczeniu można poniżej przeczytać. Zapoczątkowali ucieczki Jako pierwszy zbiegł 6 lipca 1940 r. Tadeusz Wiejowski (nr 220), później z tego pierwszego transportu tarnowskiego, przywiezionego do KL Auschwitz 14 czerwca 1940 …

Były więzień i radca prawny Muzeum Auschwitz

Po drugiej wojnie światowej Muzeum na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau tworzyli  Polacy, którzy podczas okupacji niemieckiej byli  więzieni w  tym obozie.  Od założenia Muzeum 14 czerwca 1947 roku minęło już siedemdziesiąt pięć lat. Oficjalnie jednak dopiero 2 lipca 1947 roku Sejm przyjął ustawę powołującą Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu do istnienia. Wincenty Hein (nr 127632) …