„Byle do wiosny …”

Grób Bronisława Biernackiego w Oświęcimiu

Jednym z byłych więźniów KL Auschwitz, którzy po wojnie jako pierwsi pracowali i tworzyli Muzeum Auschwitz-Birkenau był Bronisław Biernacki, pochodzący z powiatu garwolińskiego, którego miałem możność poznać osobiście i wiele razy z nim rozmawiałem. Opowiadał mi kiedyś, że w obozie nigdy nie załamywał się i często powtarzał sobie, że trzeba wytrwać – „byle do wiosny”, aż wiosna 1945 roku przyniosła mu wolność.

Bronisław Biernacki urodził się 6 października 1910 roku w Rębkowie. Był żołnierzem września 1939 roku. W czasie okupacji niemieckiej należał do Armii Krajowej, co spowodowało jego aresztowanie przez gestapo 3 sierpnia 1943 roku. Trafił do więzienia Pawiak, skąd w godzinach rannych 25 sierpnia 1943 roku odszedł z Warszawy do KL Auschwitz transport 875 mężczyzn i 141 kobiet. Więźniowie zostali stłoczeni w wagonach towarowych po 80 osób w jednym. Z powodu ciasnoty i baku świeżego powietrza kilkanaście osób zmarło w drodze lub dobito ich po przybyciu na bocznicę kolejową w Oświęcimiu.

W takich strasznych warunkach Bronisław Biernacki został przywieziony do KL Auschwitz, gdzie otrzymał numer obozowy 138805. Po kilku miesiącach pobytu w Birkenau, w marcu 1944 roku został wywieziony do KL Natzweiler. Stamtąd w październiku 1944 roku przeniesiono go do KL Dora-Mittelbau. Następnym obozem, w którym go więziono był KL Neuengamme, do którego został przeniesiony w styczniu 1945 roku. Dwa miesiące później  trafił jeszcze w KL Ravensbrück, gdzie doczekał wyzwolenia  przez żołnierzy Armii Czerwonej 1 maja 1945 roku.

Po wojnie był zatrudniony w Muzeum Auschwitz-Birkenau od chwili jego założenia 14 czerwca 1947 r. aż do emerytury. Pracował w Dziale Naukowo-Oświatowym, oprowadzając jako przewodnik wycieczki po ekspozycji i terenach byłego obozu Auschwitz-Birkenau.

Już jako emeryt zajmował się kolportażem wydawnictw Muzeum oświęcimskiego i często był proszony przez odwiedzających Miejsce Pamięci, aby na stronie tytułowej zakupionej książki wpisał swój numer obozowy, który widoczny był na jego przedramieniu.

Bronisław Biernacki zmarł 18 sierpnia 1986 r. i jest pochowany na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu.

Adam Cyra

Oświęcim, 13 lipca 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *