Miesięczne archiwum: grudzień, 2023

Śladami Pileckiego w Chorzowie

W czerwcu 2023 r. udzieliłem wywiadu na temat powiązań konspiracyjnych rtm. Witolda Pileckiego z Henrykiem Szklarzem, pochodzącym z Chorzowa, do filmu dokumentalnego, realizowanego przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Premiera powyższego filmu, zatytułowanego „Brzemię” (w reżyserii Piotra Owczarza i Grzegorza Rosengartena), odbyła się 12 grudnia tegoż roku w Centrum Edukacyjnym Muzeum Górnośląskiego.          …

Ze Lwowa poprzez Auschwitz do Argentyny

Niedawno przeczytałem książkę, której Autorką jest Ludmiła Maria z Dąbrowskich Moszoro, zatytułowaną “Wspomnienia 1939-1945” (okładka i treść wspomnień – kliknij). Publikacja ta została wydana w Buenos Aires w Argentynie w języku polskim w 2016 r. Ukazało się także w tym kraju jej wydanie w języku hiszpańskim. Autorka tych niezwykłych wspomnień zmarła w Argentynie 22 października 2012 …

Na wszystko jeszcze raz popatrzę

Dom Studencki Żaczek był moim domem w latach 1968-1972 r., kiedy studiowałem historię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zamieszkałem w nim jako student drugiego roku i opuściłem go dopiero po czterech latach po obronie pracy magisterskiej. Na drugim roku zakwaterowano mnie w pokoju pięcioosobowym, w którym jako szósty mieszkał walet. Był nim sympatyczny …

Odchodzą ostatni świadkowie

W dniu 7 grudnia 2023 r. zmarł Zdzisław Wróbel, długoletni działacz i prezes Koła Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz członek Stowarzyszenia Klubu Idei Tomasza Baty w Chełmku koło Oświęcimia. Był człowiekiem kochającym Polskę. Zwiedził cały kraj i swoją pasją umiejętnie zarażał innych. Przeżył dziewięćdziesiąt jeden lat. Zdzisław Wróbel urodził się 16 września 1932 r. w Zawadzie …