Miesięczne archiwum: czerwiec, 2012

102. urodziny Marty Burdek z Oświęcimia

W niedzielę 24 czerwca 2012 r. pani Marta Burdek, mieszkająca w Oświęcimiu na Zasolu, uroczyście obchodziła swoje 102. urodziny (na zdjęciu z córką Eleonorą Franik-Szczygieł, która wraz z mężem Waldemarem troskliwie się nią opiekuje). Marta Burdek Dostojna Jubilatka najpierw uczestniczyła we Mszy św., która została odprawiona w jej intencji w kościele św. Józefa Robotnika w …

70. rocznica ucieczki Kazimierza Piechowskiego z Auschwitz

W dniu 20 czerwca 1942 r., siedemdziesiąt lat temu,  Kazimierz Piechowski wraz z trzema współwięźniami  uciekł w brawurowy sposób z KL Auschwitz. Bohaterski uciekinier, który mieszka w Gdańsku,  w tym roku ukończy 93 lata. Swoje dramatyczne przeżycia i sensacyjną ucieczkę z KL Auschwitz opisał przed kilku laty w książce „Byłem numerem… świadectwa z Auschwitz”. Później …

Raport rotmistrza Witolda Pileckiego po angielsku

W pobliżu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau położone jest Osiedle im. rtm. Witolda Pileckiego oraz jego imię nadano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu. „Raport rotmistrza Witolda Pileckiego z 1945 r.”, w którym opisał on swój pobyt oraz dokonania w konspiracji obozowej i ucieczkę z KL Auschwitz, zamieszczony jest w książce Adama Cyry, „Ochotnik do Auschwitz. Witold …

Żydzi w Olkuszu w latach 1939-1942, siedemdziesiąta rocznica likwidacji olkuskiego getta

Powiat olkuski w 1939 r. W pierwszych dniach września 1939 r. hitlerowcy po zajęciu powiatu olkuskiego, położonego w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i graniczącego z Zagłębiem Dąbrowskim, Górnym Śląskiem i ziemią krakowską, przystąpili do budowy własnego aparatu władzy opartego a terrorze oraz eksterminacyjnych i zbrodniczych działaniach. Z części ziem polskich włączonych do III Rzeszy, na …