Miesięczne archiwum: marzec, 2012

Zginął z niesłusznym piętnem zdrajcy

Stanisław Gustaw Jaster urodził się 1 stycznia 1921 r. Mieszkał w Warszawie, gdzie tuż przed wybuchem wojny złożył egzamin maturalny w Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. W czasie okupacji hitlerowskiej Jasterowie ukrywali w swoim mieszkaniu broń, stanowiącą pozostałość po kampanii wrześniowej. O aresztowaniu Stanisława Gustawa Jastera zadecydował przypadek. Został on schwytany podczas łapanki 19 …

Patrzył z fotografii na uczestników Pociągu Pamieci

Specjalny Pociąg Pamięci ze Słowacji przyjechał do Oświęcimia w 70. rocznicę deportacji przez niemieckich nazistów do KL Auschwitz pierwszej grupy słowackich Żydówek. Uczestnicy tego niecodziennego przyjazdu zwiedzili tereny byłego obozu Auschwitz-Birkenau, a także złożyli kwiaty pod Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku nr 11. Ponadto odwiedzili ekspozycję narodową Słowacji, zatytułowaną „Tragedia słowackich Żydów”, która znajduje się …

Z Bułgarii do KL Auschwitz

Odwiedzający Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, przechodząc obok zdjęć zamordowanych i zmarłych w KL Auschwitz, eksponowanych w dawnym bloku poobozowym nr 7, pod jednym z nich mogą przeczytać: Halina Danilczuk, ur. 16 marca 1916 r., nr obozowy 32636, przybyła 28 stycznia 1943 r., zmarła 19 kwietnia 1943 r. Halina Danilczuk zamieszkała przed wojną w Warszawie, …

„Wołyń i Polesie” nr 73

Pomnik Stepana Bandery we Lwowie

W Oświęcimiu od ponad dwudziestu lat działa Koło Miejskie Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia, które w ramach swej działalności m.in. wydaje kwartalnik „Wołyń i Polesie”. Redagowany przez Halinę Ziółkowską-Modłę, pochodzącą z Równego na Wołyniu, jest unikalnym kwartalnikiem we współczesnym czasopiśmiennictwie polskim, starającym się przekazać prawdę na temat historii Kresów przedwojennej Polski i szczególnie tragicznych losów …

Zmarł dr Józef Matynia (1919-2012)

Dr Józef Matynia (1919-2012)

W dniu 1 marca w Sopocie zmarł w wieku 92 lat dr Józef Matynia, którego pogrzeb odbędzie się 8 marca 2012 r., o czym poinformowała Stefania Kozioł, wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Józef Matynia urodził się 26 października 1919 w Borkowicach, koło Przysuchy (obecnie woj. mazowieckie). Dzieciństwo spędził w Pułtusku, gdzie jego ojciec …