Raport Witolda Pileckiego z 1945 r. po serbsku

W ubiegłym roku ukazał się raport Pileckiego z 1945 r. przetłumaczony na język serbski. Stanowi on tłumaczenie jego wcześniejszego wydania w języku angielskim.

Raport ten został przetłumaczony na język angielski i opublikowany po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w 2012 r. Słowem wstępnym opatrzył go naczelny rabin Polski, Michael Schudrich. Z kolei notę tłumacza do tego raportu napisał Jarek Garliński, który przełożył jego tekst na język angielski.

Tłumacz ten, mieszkający w Stanach Zjednoczonych, jest synem nieżyjącego już dr. Józefa Garlińskiego, oficera Armii Krajowej i więźnia obozu Auschwitz, autora głośnej książki „Oświęcim walczący”.             Witold Pilecki – bohater Auschwitz

Wspomniany raport Pileckiego wydany w przekładzie Jarka Garlińskiego, zatytułowany „The Auschwitz Volunteer: Beyond Bravery by Captain Witold Pilecki (Auschwitz Prisoner No. 4859)” – jest bogato ilustrowany i liczy ponad 400 stron.  Obecnie książka ta została wydana w Belgradzie w tłumaczeniu na język serbski.

Adam Cyra

Oświęcim, 13 stycznia 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *