Święty z KL Auschwitz

Ojciec Maksymilian Kolbe

Siedemdziesiąt dziewięć lat temu, w dniu 29 lipca 1941 r., po południu uciekł z KL Auschwitz Polak Zygmunt Pilawski (nr 14156).

Telegram zawiadamiający placówki niemieckie o tej uciecz­ce – podpisał, zastępujący nieobecnego komendanta Rudolfa Hössa – kierownik  obozu Karl Fritzsch, który w odwet za ucieczkę Zygmunta Pilawskiego, z zawodu kierowcy, wybrał  dziesięciu zakładników na śmierć głodową spośród więźniów w bloku nr 14.

Franciszek Gajowniczek, zdjęcie wykonane przez obozowe gestapo

W czasie trwania selekcji wystąpił Ojciec Maksy­milian Rajmund Kolbe (nr 16670) i zwrócił się do Fritzscha z prośbą o włączenie go do grupy przeznaczonych na śmierć w miejsce rozpaczającego Franciszka Gajowniczka (nr 5659) – Fritsch wyraził na to zgodę. Skazanych odprowadzono do bloku nr 11.

Po przeżyciu ponad dwóch tygodni w bunkrze bloku nr 11 O. Maksymilian Rajmund Kolbe, jako ostatni z żyjących skazańców, został uśmiercony zastrzykiem fenolu przez kryminalistę niemieckiego Hansa Bocka ( nr 5), który był sanitariuszem w więźniarskim szpita­lu obozowym.

Zygmunnt Pilawski po kilku miesiącach został schwytany przez Niemców i przywieziony do KL Auschwitz. W dniu 31 lipca 1942 r. po apelu porannym rozstrzelano na dziedzińcu bloku nr 11 pod Ścianą Straceń siedmiu więźniów.

Zygmunt Pilawski, zdjęcie wykonane przez obozowe gestapo

Wśród rozstrzelanych byli trzej więźniowie osadzeni w bunkrze  bloku nr 11 po ujęciu w czasie ucieczki z obozu, a mianowicie: Jan Basta (nr 11801), Zygmunt Pilawski (nr 14156), Feliks Żurek (nr 21242) i wezwani w dniu poprzednim: Hugo Ćwierk (nr 18090), Eugeniusz Jurkowski (nr 39205) i Jerzy Karwaj (nr 39220).

Profesor dr Marian Gieszczykiewicz (nr 39197) także wezwany nie zgłosił się, ponieważ  przebywał w  szpitalu  obozowym  pod pozorem choroby.

Marian Gieszczykiewicz, zdjęcie wykonane przez obozowe gestapo

W tej sytuacji Rapportführer Gerhard Palitzsch wydał rozkaz przyniesienia prof. Gieszczykiewicza do bloku nr 11.

Zupełnie zdrowego Gieszczykiewicza ułożono w bieliźnie na noszach, przykryto kocem i dwaj więźniowie pielęgniarze zanieśli go na dziedzi­niec bloku nr 11, gdzie Palitzsch zastrzelił tego znanego krakowskiego profesora medycyny dwoma strzałami w głowę.

Akt zgonu Zygmunta Pilawskiego

Hans Bock, homoseksualista i morfinista, przywieziony z obozu Sachsenhausen do KL Auschwitz, później został przeniesiony do podobozu KL Auschwitz w Łagiszy (niem. Lagischa) koło Bedzina, gdzie zmarł w 1944 r.

Franciszek Gajowniczek, przedwojenny podoficer Wojska Polskiego, przeżył pobyt w obozie, zmarł w 1995 r. w Brzegu na Opolszczyźnie w wieku 94 lat. Jego grób znajduje się na cmentarzu przyklasztornym franciszkanów w Niepokalanowie.

Ojciec Maksymilian został beatyfikowany przez papieża Pawła VI w 1971 r., natomiast kanonizacji dokonał Jan Paweł II w dniu 10 października 1982 r.

Zobacz: Upamiętniono 79. rocznicę śmierci św. Maksymiliana Kolbego

Adam Cyra

Oświęcim, 14 sierpnia 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *