Odszedł ostatni więzień z pierwszego transportu tarnowskiego

W nocy z 22 na 23 lipca 2019 roku zmarł Kazimierz Albin, ostatni żyjący więzień z pierwszego transportu Polaków  do KL Auschwitz. Miał 96 lat.

Kazimierz Albin – ur. 30 sierpnia 1922 roku w Krakowie, gdzie w chwili wybuchu wojny był uczniem I Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego.  W styczniu 1940 roku aresztowany został na terenie Słowacji przy próbie przedostania się do Wojska Polskiego we Francji. Więziony m.in. w Muszynie, Nowym Sączu i Tarnowie, skąd przywieziony został do KL Auschwitz 14 czerwca 1940 roku w pierwszym transporcie polskich więźniów politycznych.

W obozie oświęcimskim oznaczono go numerem 118. Więziony był wraz z bratem Mieczysławem (nr obozowy 116), a po jego ucieczce więźniarkami KL Auschwirz stały się również jego matka i siostra, które przywieziono do obozu w odwet za ucieczkę syna i brata.

Siedemdziesiąt sześć lat temu, w  dniu 27 lutego 1943 roku, uciekł wraz z sześcioma innymi więźniami z KL Auschwitz.

Ukrywał się w Krakowie pod zmienionym nazwiskiem i działał w konspiracji Armii Krajowej. Pełnił tam funkcję szefa dywersji bojowej III Odcinka Komendy Obwodu Kraków — Miasto Armii Krajowej.

Po wojnie zdał maturę i podjął studia na Wydziale Lotniczym Politechniki Krakowskiej. W czasie studiów pracował w Biurze Projektów Energetycznych w Krakowie. Od 1952 do 1963 r. był zatrudniony w Szybowcowym Zakładzie Doświadczalnym w Bielsku-Białej, a następnie przeniesiono go do Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego w Warszawie, a potem  C.H.Z “Metaleksport” również  w Warszawie na stanowisku eksperta technicznego i handlowego.

Kazimierz Albin posiadał szereg odznaczeń bojowych (m.in. Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej) oraz Krzyż Kawalerski, Krzyż Oficerski i Krzyż Komandorski O.O.P.

Napisał dwie książki: „List gończy. Historia mojej ucieczki z Oświęcimia i działalności w konspiracji”, Warszawa 1996 oraz „Postscriptum. Losy powojenne i powrót do Auschwitz”, Oświęcim 2013.

Kazimierz Albin był jednym z założycieli Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem – Pamięć o Auschwitz-Birkenau, a później przez kilka lat wiceprezesem i prezesem tej organizacji w latach dziewięćdziesiątych. Położył duże zasługi w przypomnieniu i przywróceniu pamięci o postaci rotmistrza Witolda Pileckiego na kartach historii.

Adam Cyra

Oświęcim, 23 lipca 2019 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *