Ewa Jagodzińska-Rudzińska (1932-2012)

W dniu 11 kwietnia 2012 r. zmarła Ewa Jagodzińska-Rudzińska, miała 79 lat. Z wykształcenia była ekonomistką i długoletnią pracownicą Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych. Jej pogrzeb odbył się 14 kwietnia 2012 r. na cmentarzu w Olkuszu.

Ewa Jagodzińska urodziła się 23 września 1932 r. w Olkuszu. Losy Jej rodziców były niezwykle tragiczne, a ich utrata w dzieciństwie odcisnęła się piętnem na całym Jej późniejszym życiu.

Wiesław Jagodziński, rostrzelany w KL Mauthausen-Gusen 8 lipca 1943 r.
Wiesław Jagodziński, rostrzelany w KL Mauthausen-Gusen 8 lipca 1943 r.

Ojciec Wiesław Jagodziński. który urodził się 3 lipca 1907 r. w Skarżysku, był nauczycielem gimnazjalnym w Kowlu na Wołyniu, a później profesorem matematyki w gimnazjum olkuskim od 15 września 1939 r. do zamknięcia szkoły przez hitlerowców 15 stycznia 1940 r. Za działalność konspiracyjną w ZWZ/AK aresztowano go 11 lutego 1943 r. i wywieziono do KL Mauthausen-Gusen (nr obozowy 14499), gdzie został rozstrzelany 8 lipca 1943 r.

Teresa Jagodzińska, zginęła w KL Auschwitz-Birkenau 25 czerwca 1944 r.
Teresa Jagodzińska, zginęła w KL Auschwitz-Birkenau 25 czerwca 1944 r.

Z kolei matka Teresa Jagodzińska (z domu Schmidt), urodzona 11 października 1911 r. w Warszawie, była w latach 1920-1928 uczennicą Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Olkuszu. Podczas okupacji mieszkała wraz z mężem Wiesławem Jagodzińskim oraz córeczką Ewą w Olkuszu. Aresztowano ją również za działalność konspiracyjną w ZWZ/AK i od 12 lutego 1943 r. więziono na terenie obozu macierzystego w Oświęcimiu w bloku nr 2a, który oddany był do dyspozycji więzienia śledczego w Mysłowicach. W dniu 5 marca 1943 r. oznaczono ją numerem 37564 i przeniesiono do KL Auschwitz-Birkenau, gdzie zginęła 25 czerwca 1944 r.

List obozowy Teresy Jagodzińskiej wysłany do matki Zofii Schmidt w Olkuszu
List obozowy Teresy Jagodzińskiej wysłany do matki Zofii Schmidt w Olkuszu

Śp. Ewa Jagodzińska-Rudzińska, córka Teresy i Wiesława Jagodzińskich, posiadała wiele dokumentów, związanych z pobytem i śmiercią Jej rodziców w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych, które kilka lat temu przekazała do archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Adam Cyra
Oświęcim, 13 kwietnia 2012 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *