Józef Drożdż (1918-2012)

Józef Drożdż urodził się 22 stycznia 1918 r. w Kamienicy koło Bielska, gdzie ukończył Gimnazjum Polskie. Od 1930 r. należał do harcerstwa, uzyskując stopień harcmistrza. W sierpniu 1939 r. mianowany na komendanta Pogotowia Harcerskiego na terenie hufców Bielska i Białej Krakowskiej. Kiedy wojsko niemieckie 3 września tegoż roku wkroczyło do Bielska i Białej, wycofał się wraz z harcerzami do Krakowa, a następnie do Brzuchowic pod Lwowem.

 Józef Drożdż
Józef Drożdż

Po powrocie do Bielska aktywnie działał w harcerskiej organizacji konspiracyjnej, która współpracowała ze Związkiem Walki Zbrojnej (ZWZ).

Aresztowano go pod koniec 1940 r., w wyniku wymuszonych torturami zeznań aresztowanego wcześniej Jana Drabka, i osadzono w więzieniu w Bielsku. Podczas brutalnego przesłuchania chciano wydobyć od niego, skąd posiadał konspiracyjne gazetki. Po skończonym „badaniach” został wraz z grupą kilkudziesięciu innych zatrzymanych przewieziony do KL Auschwitz, gdzie otrzymał numer 7602 i przebywał w warunkach, o których tak opowiadał po latach:

Mieszkałem w ciasnej celi z 40 współwięźniami, spałem na zawszonym sienniku. Ale dla mnie to święte miejsce. Ja przeżyłem to piekło, ale straciłem tu brata Jana, który zginął w lipcu 1942 r. A to, co mnie tu spotkało, odcisnęło piętno na mojej duszy. Wtedy też był straszny mróz…

W lutym 1941 r. skierowany z obozu Auschwitz do więzienia w Raciborzu, a następnie kolejno więziony w Bytomiu, Gliwicach, a stamtąd przywieziony do Katowic, gdzie odbyła się rozprawa przed Wyższym Sądem Krajowym. Oskarżony został o zdradę stanu polegającą na „podjęciu prac przygotowawczych, działalności wywrotowej celem oderwania należącego do Rzeszy obszaru”. Miało to polegać „na zespoleniu mas, zrzeszeniu ich w organizację i jej utrwalenie oraz wywieranie wpływu na szerokie masy przez rozpowszechnienie kolportażu wrogiej wobec Rzeszy propagandy”. Oskarżenie to podpisał dr Steiner z Prokuratury Generalnej w Katowicach. Skazany został na karę czterech lat Zuchthausu (ciężkiego więzienia). Wyrok został wydany natychmiast. Drożdż odbywał karę najpierw przez trzy lata w więzieniu w Brzegu, a potem w więzieniu „Radocha” w Sosnowcu, skąd został w grudniu 1944 r. przewieziony do Mysłowic.

W związku ze zbliżaniem się wojsk sowieckich i ewakuacją więzienia mysłowickiego, w styczniu 1945 r. wywieziony został do KL Mauthausen-Gusen II. Po pewnym czasie został przeniesiony do Mauthausen-Gusen I. W tym obozie jako więzień nr 122312 doczekał wyzwolenia przez żołnierzy amerykańskich 5 maja 1945 r.

Po powrocie do Bielska pełnił od kwietnia 1946 r. do sierpnia 1948 r. funkcję komendanta połączonych hufców harcerzy z Bielska i Białej. Był działaczem Polskiego Związku Narciarskiego i Szkolnych Związków Sportowych. Ukończył studia na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Pracował w Bielsku jako nauczyciel wychowania fizycznego i matematyki w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Staszica.

Był prezesem bielskiego oddziału Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Dzięki jego staraniom odsłonięto na cmentarzu w komunalnym w Kamienicy pomnik poświęcony pamięci mieszkańców Podbeskidzia więzionych w obozach koncentracyjnych. W 2003 r. władze samorządowe wpisały go do Księgi Zasłużonych dla Bielska Białej, dwa lata później został kawalerem Orderu Uśmiechu.

W 2009 r. za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego oraz za działalność na rzecz kształtowania patriotycznej postawy polskiej młodzieży, został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Józef Drożdż
Józef Drożdż

Zmarł w Bielsku-Białej 12 kwietnia 2012 r. Miał 94 lata. Jego pogrzeb odbył się 18 kwietnia 2012 r.

Adam Cyra
Oświęcim, 17 kwietnia 2012 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *