Nieukarana zbrodnia sprzed lat

Okoliczności tej śmierci sprzed trzydziestu  sześciu lat obecnie zostały wyjaśnione, a jej zapewne sprawczyni zdołała zbiec z Polski do Nowej Zelandii.

Przeprowadzono też ekshumację zwłok zmarłego, co pozwoliło ustalić, że otruto go i dokonali jej, żyjący do dzisiaj funkcjonariusze tajnych służb PRL, a bezpośrednią jej sprawczynią miała być Jolanta Lange (wówczas Gontarczyk).

Franciszek Blachnicki, zdjęcie wykonane przez obozowe gestapo

Założyciel ruchu oazowego Światło-Życie – ks. Franciszek Blachnicki urodził się 102 lat temu w Rybniku w dniu 24 marca 1921 roku, pochowany został w krypcie kościoła parafialnego w Krościenku nad Dunajcem. Ekshumacja jego zwłok odbyła się 13 października 2020 roku.

Ks. Blachnicki podczas okupacji niemieckiej był zaangażowany w działalność konspiracyjną. W wyniku donosu został aresztowany przez gestapo i  przywieziony w transporcie śląskim do KL Auschwitz w dniu 25 czerwca 1940 roku, gdzie otrzymał numer 1201. Po czternastu miesiącach wywieziono go z oświęcimskiego obozu do więzienia śledczego w Zabrzu, potem do Katowic, gdzie w marcu 1942 roku niemiecki sąd skazał go na karę śmierci przez ścięcie na gilotynie. Oczekując przez blisko pięć miesięcy na wykonanie wyroku w więzieniu w Katowicach, postanowił 17 czerwca 1942 roku – jeśli ocaleje – zostać po wojnie księdzem.

W celi skazańców przebywał aż do niespodziewanego ułaskawienia dnia 6 sierpnia 1942 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości III Rzeszy. Karę śmierci zamieniono mu na karę dziesięciu lat więzienia.

Jolanta Lange (wówczas Gontarczyk)

Skierowano go do jednego z podobozów KL  Flössenbürg, gdzie wyzwolony został przez armię amerykańską wiosną 1945 roku.

Według prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej zabójstwa ks. Franciszka Blachnickiego 27 lutego 1987 r. w Carlsbergu na terenie dokonali funkcjonariusze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Bezpośrednio otrucia miała dokonać dr Jolanta Lange (wówczas Gontarczyk), która obecnie uciekła do Nowej Zelandii, tym samym przyznając się do popełnionej przez nią zbrodni.

Zobacz filmy: Nawrócony w celi śmierci

Agentka SB uciekła z Polski

Jolanta Lange opuściła Polskę

Lange wyjechała do Nowej Zelandii

Adam Cyra

Oświęcim, 24 sierpnia 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *