Obszar Warowny „Śląsk”

Obszar Warowny „Śląsk” powstał w okresie międzywojennym i miał bronić polskiego Śląska w przypadku agresji wojsk hitlerowskich. W latach trzydziestych ubiegłego wieku wybudowano ponad 60 km umocnień, które rozciągały się od Sączowa i Niezdary na północy, aż po Pszczynę na południu regionu. Ogromnym kosztem wzniesiono potężne punkty oporu i pozycje polowe, które obfitowały w schrony oraz budynki towarzyszące.

Była to linia umocnień stałych i polowych, uzupełniona szeregiem obiektów towarzyszących lub zabezpieczających (w sumie ok. 180 budowli). Dziś stanowi wyjątkowy w skali kraju zabytek polskiej myśli fortyfikacyjnej z okresu międzywojennego.

Na ten temat niedawno odbyło się się spotkanie w Domu Kultury na Zasolu w Oświęcimiu  ze znanym lekarzem oświęcimskim Jarosławem Ptaszkowskim, pasjonatem historii, który wygłosił interesujący wykład online pt. Polskie fortyfikacje Obszaru Warownego „Śląsk” z lat 1933-1939. Dr Jarosław Ptaszkowski opowiada: Śladami tajemnic historii

W dniu 13 maja 2021 roku 13 maja 2021 r. o godz. 18.00 w ramach Klubu Historycznego ODK Zasole wykład on-line z cyklu „Śladami tajemnic historii” wygłosi dr Jarosław Ptaszkowski, będzie on zatytułowany Garnizon „Oświęcim” w latach: 1924-39.

W kampanii wrześniowej 1939 roku jednostki Garnizonu „Oświęcim” walczyły w składzie Armii „Kraków”. Jej zadaniem była obrona południowo-zachodnich rubieży II Rzeczypospolitej.

W dniu 1 września 1939 roku II batalion 73. Pułku Piechoty znajdował się w rejonie Katowic-Ligoty z nastawieniem na działania w kierunku Mikołowa. Szlak bojowy tego batalionu wiódł następnie spod Mikołowa poprzez Sosnowiec, Alwernię, Kraków, Pacanów, Baranów, Biłgoraj i okolice Tomaszowa Lubelskiego, gdzie po wyczerpaniu amunicji i wobec okrążenia przez oddziały niemieckie 20 września nastąpiła kapitulacja całego 73. Pułku Piechoty.

Z kolei 5. Dywizjon Artylerii Konnej prowadził działania wojenne, zapewniając artyleryjskie wsparcie Krakowskiej Brygadzie Kawalerii. Walczył razem z nią, wycofując się z rejonu Koszęcin – Woźniki przez Pradła, Rokitno, Baranów, Tarnogród, Szczekociny, Solec, Annopol, Krasnystaw, Czarniowiec i Jacinę. Skapitulował dopiero 23 września 1939 roku.

Adam Cyra

Oświęcim, 16 kwietnia 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *