Zmarł najstarszy więzień Auschwitz

Tadeusz Rybacki, fotografia wykonana przez obozowe gestapo

W dniu 19 sierpnia 2019 roku zmarł doktor Tadeusz Rybacki, oficer Wojska Polskiego, pułkownik, najstarszy z żyjących więźniów KL Auschwitz.

Tadeusz Rybacki urodził się 15 października 1917 roku w Sobkowie. Jego ojciec był farmaceutą i posiadał prywatną aptekę. W 1937 roku zdał maturę w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Lublinie. Był absolwentem Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, uzyskując stopień oficerski w czasie ostatniej nominacji w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym w dniu 1 września 1939 roku. Patent oficerski otrzymał z równoczesnym wcieleniem do 4. eskadry obserwatorów. Z powodu braku samolotów piloci z jego eskadry zostali spieszeni i wycofywali się w kierunku granicy z Rumunią, gdzie otoczeni zostali przez Wehrmacht w okolicach Chodorowa. Rybacki przebywał w niemieckim obozie jenieckim w Przemyślu, z którego udało mu się zbiec. Podczas okupacji niemieckiej był oficerem w Obwodzie Związku Walki Zbrojnej (ZWZ/AK) w Lublinie.

W dniu 29 stycznia 1941 roku wskutek denuncjacji swojego szkolnego kolegi Zbigniewa Głuszczyka został aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu na Zamku w Lublinie, skąd 24 maja tegoż roku przywieziono go do KL Auschwitz. Oznaczono go numerem 16377. Przez pewien czas pracował jako kelner w obozowej kantynie dla esesmanów. W dniu 10 marca 1943 roku został deportowany do KL Buchenwald, gdzie był oznaczony numerem 10955, przebywając później w jednym z jego podobozów, z którego udało mu się zbiec. Ostatecznie wyzwolili go żołnierze amerykańscy w okolicy miejscowości Blenkenheim. Jego obszerna relacja na temat pobytu w niemieckich obozach koncentracyjnych jest przechowywana w Archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Po odzyskaniu wolności podjął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Louwain. Po roku powrócił do Polski  i rozpoczęte studia w Belgii ukończył w Akademii Medycznej we Wrocławiu.

W 1951 roku został zmobilizowany jako lekarz do służby stałej w Ludowym Wojsku Polskim. Pracował m.in. w Szpitalu Wojskowym przy ulicy Szaserów w Warszawie, gdzie uzyskał specjalizację II i III stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, a następnie obronił pracę doktorską, otrzymując tytuł doktora nauk medycznych. W 1974 roku został przeniesiony w stan spoczynku.

Od tego momentu do 92 roku życia pracował najpierw jako kardiolog w różnych placówkach służby zdrowia na terenie Warszawy, a później przez wiele lat w Przychodni Lekarskiej Fundacji Armii Krajowej.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się z asystą wojskową w dniu 29 sierpnia 2019 roku w Warszawie. Tadeusz Rybacki, który w tym roku ukończyłby 102 lata, spoczął na Starych Powązkach.

Adam Cyra

Oświęcim, 30 sierpnia 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *