Doczekał wyzwolenia KL Auschwitz, wkrótce zmarł

Pracownicy Muzeum Auschwirz-Birkenau na przestrzeni ostatnich lat opracowali i opublikowali bardzo obszerne, kilkunastotomowe Księgi Pamięci, poświęcone polskim transportom mężczyzn, kobiet i dzieci do obozu Auschwitz z dystryktów: warszawskiego (około 26 tys. osób), krakowskiego (około 18 tys. osób), radomskiego (około 16 tys. osób) i lubelskiego (ponad 7 tys. osób).

Ponad rok temu ukazała się już piąta kolejna Księga Pamięci, której Autorem jest Bohdan Piętka, zatytułowana „Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski, Pomorza, Ciechanowskiego i Białostocczyzny 1940-1944″. Ta trzytomowa publikacja autorstwa wspomnianego historyka Muzeum przedstawia losy 5453 więźniów i więźniarek, których niemieccy naziści deportowali do KL Auschwitz w 84 transportach.

Bohdan Piętka tak wypowiedział się na temat tej publikacji, którą nazwał dziełem swojego życia: Najwięcej z nich, bo 4674 osoby, przywieziono z Kraju Warty w transportach z Łodzi, Poznania, Inowrocławia, Kalisza i Sieradza. Znajdowały się wśród nich znaczące postacie polskiego podziemia, przedstawiciele miejscowych elit oraz członkowie wszystkich warstw ówczesnego społeczeństwa polskiego.

Dla badaczy drugiej wojny światowej wspomniana Księga Pamięci Polaków, opracowana przez Bohdana Piętkę, stanowić będzie równxież cenny materiał źródłowy oraz poznawczy, który został zgromadzony i opracowany dzięki jego żmudnej pracy. Jednocześnie jest ona dowodem na to, iż tragiczne losy polskich więźniów w KL Auschwitz  wprawdzie nie są zapomniane, lecz do losów pojedynczych więźniów ciągle są dopisywane nieznane szczegóły.

Bohdan Piętka w swojej Księdze Pamięci przedstawia m.in. losy 88 więźniów, którzy w dniu 26 września 1943 roku w jednym z tych transportów zostali skierowani do KL Auschwitz przez placówkę gestapo w Łodzi. Spośród nich nieznane są losy 43 więźniów.

Wśród nich na temat Henryka Jerzego Sękowskiego (nr obozowy 152482) z publikacji Bohdana Piętki wiadomo tylko, że urodził się 23 listopada 1889 roku w Rostowie nad Donem, z wykształcenia był prawnikiem i pracował jako urzędnik, później z KL Auschwitz został wywieziony do KL Buchenwald. Dalszy jego los jest nieznany.

Prawie nic nie udało się temu badaczowi ustalić na temat Tadeusza Sękowskiego (nr 152483), który urodził się 14 maja 1924 r.

 

Tadeusz Sękowski (1924-1945)
Tadeusz Sękowski (1924-1945)

Po prawie siedemdziesięciu latach od wyzwolenia KL Auschwitz na jednym z portali internetowych pani Teresa Sękowska-Foukles, która jest córką Henryka Jerzego Sękowskiego ujawniła nieznane dokumenty i szczegóły z życia swojego brata Tadeusza Sękowskiego, który doczekał wyzwolenia w KL Auschwitz przez żołnierzy Armii Czerwonej 27 stycznia 1945 r.

Ciężko chorego jeden z polskich lekarzy przewiózł go do szpitala w Krakowie, skąd wkrótce na kilkanaście dni przed śmiercią napisał list do swojej siostry Teresy, mieszkającej w tym czasie w Milanówku.

List ten, przesłany polską pocztą wojskową, jest dokumentem na temat okoliczności wyzwolenia KL Auschwitz.

Tadeusz Sękowski urodził się w 1924 roku w patriotycznej rodzinie. Był uczniem Gimnazjum Ogólnokształcącego w Łodzi. Podczas okupacji niemieckiej wraz z ojcem i matką działał w konspiracji Armii Krajowej aż do czerwca 1943 roku, kiedy to wszyscy zostali aresztowani przez gestapo w Łodzi i wywiezieni do KL Auschwitz. Tadeusz zmarł po wyzwoleniu obozu w szpitalu w Krakowie w dniu 27 lutego 1945 roku, mając dwadzieścia lat.

Takich więźniów jak Tadeusz Sękowski, którzy zmarli po wyzwoleniu było więcej.

Adam Cyra Oświęcim, dnia 22 stycznia 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *