Tajemnicza śmierć byłego więźnia KL Auschwitz

Okoliczności tej śmierci sprzed trzydziestu  czterech lat mogą być nigdy nie wyjaśnione, chociaż obecnie prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej mają nowe dowody w tej sprawie.

Przeprowadzono też ekshumację zwłok zmarłego, co być może pozwoli ustalić, czy to była zbrodnia i czy mogli jej dokonać, żyjący do dzisiaj funkcjonariusze tajnych służb PRL.

Założyciel ruchu oazowego Światło-Życie – ks. Franciszek Blachnicki urodził się 100 lat temu w Rybniku w dniu 24 marca 1921 roku, pochowany został w krypcie kościoła parafialnego w Krościenku nad Dunajcem. Ekshumacja jego zwłok odbyła się 13 października 2020 roku. W Polsce żyją ludzie, którzy boją się ujawnienia prawdy o przyczynach tej nagłej śmierci.

Franciszek Blachnicki, zdjęcie wykonane przez obozowe gestapo

Ks. Blachnicki podczas okupacji niemieckiej był zaangażowany w działalność konspiracyjną. W wyniku donosu został aresztowany przez gestapo i  przywieziony w transporcie śląskim do KL Auschwitz w dniu 25 czerwca 1940 roku, gdzie otrzymał numer 1201. Po czternastu miesiącach wywieziono go z oświęcimskiego obozu do więzienia śledczego w Zabrzu, potem zaś do Katowic, gdzie w marcu 1942 roku niemiecki sąd skazał go na karę śmierci przez ścięcie na gilotynie. Oczekując przez blisko pięć miesięcy na wykonanie wyroku w więzieniu w Katowicach, postanowił 17 czerwca 1942 roku – jeśli ocaleje – zostać po wojnie księdzem.

W celi skazańców przebywał aż do niespodziewanego ułaskawienia dnia 6 sierpnia 1942 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości III Rzeszy. Karę śmierci zamieniono mu na karę dziesięciu lat więzienia.

Skierowano go do jednego z podobozów KL  Flössenbürg, gdzie wyzwolony został przez armię amerykańską wiosną 1945 roku.

Według prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej zabójstwa ks. Franciszka Blachnickiego 27 lutego 1987 r. w Carlsbergu na terenie Niemiec mogli dokonać funkcjonariusze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:  Jolanta i Andrzej Gontarczykowie.

Zobacz filmy: Nawrócony w celi śmierci

Czy Jolanta i Andrzej Gontarczykowie zabili księdza Blachnickiego?

Ksiądz Blachnicki ofiarą komunistycznej zbrodni

Adam Cyra

Oświęcim, 13 lutego 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *