Zacieranie prawdy o ofiarach Wołynia

W numerze 8 (23 lutego-1 marca 2015) tygodnika „wSieci” został opublikowany wywiad z Borysem Tarasiukiem, zatytułowany „Wybiliśmy Rosji zęby”, który przeprowadzili Jacek i Michał Karnowscy. Ich rozmówca był dwukrotnym (1998-2000 i 2005-2007) ministrem spraw zagranicznych Ukrainy oraz uczestniczył w „pomarańczowej rewolucji” i „rewolucji godności”. Obecnie na Ukrainie jest deputowanym z ramienia partii Batkiwszczyna.

Kiedyś Borys Tarasiuk był długoletnim członkiem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego oraz pracownikiem radzieckich służb dyplomatycznych i instruktorem wydziału spraw zagranicznych KC Komunistycznej Partii Ukrainy.

Warto przypomnieć, że Borys Tarasiuk wzywał w 2007 roku ówczesnego prezydenta Wiktora Juszczenkę do wydania dekretu, uznającego Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) za stronę walczącą o niepodległość Ukrainy.

Apel ten sprzed ośmiu lat Tarasiuk wystosował z okazji 65. rocznicy powstania UPA 14 października 1942 r.

W ubiegłym roku Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko ogłosił dzień 14 października, czyli dzień w którym powstała UPA, świętem narodowym Ukrainy.

Uznanie UPA za  stronę walczącą w  drugiej wojnie  światowej o niepodległość “nie  jest problemem historycznym,  lecz  problemem  współczesne j polityki  państwowej, przyszłości państwa i narodu oraz  kwestią  bezpieczeństwa  narodowego”  –  twierdził  wtedy  Tarasiuk  i  swój  pogląd  nadal podtrzymuje.

Warto przypomnieć, że UPA od 1943 roku prowadziła przede wszystkim działania zbrojne przeciwko ludności polskiej Wołynia, Polesia i Kresów Południowo-Wschodnich II RP.

Oblicza się, że ludobójcze działania UPA na wspomnianych terenach doprowadziły do wymordowania w bestialski sposób przez nacjonalistów ukraińskich około 130 tys.  Polaków.

Dzisiaj walka z pamięcią o ofiarach Wołynia trwa. Prawda na ten temat jest zacierana nie tylko na Ukrainie, ale również w Polsce, gdzie teksty autorów piszących na ten temat nie są dobrze postrzegane przez elity obecnej władzy.

Zobacz: Pod banderowskim sztandarem

Ukraiński antypolonizm przybiera na sile

Adam Cyra

Oświęcim, dnia 4 marca 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *